2030’da Podcast

Genel

ÖZCAN YAZICI
2030’da Podcast

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde dijital medya yapılarında değişim gözlemleyeceğiz. Ağ ekonomisi yaygınlık ve derinlik kazandıkça dijital tarafta da “merkezi” yapılar gerileyerek, çok merkezli, dağıtık bir iletişim ve medya yapısı oluşacak. Bu süreci, bireysel ve kurumsal “ihtiyaç, beklenti, talep” gibi etkenler şekillendirecek.

2030’da bu yöndeki gelişimi insan ile yapay zekânın birlikte, işbirliği halinde inşa ettiğini göreceğiz.

Bu aşamaya ulaştığımızda podcast ve diğer dijital iletişim ihtiyaçları için teknoloji bir kısıt olmaktan çıkacak, esas potansiyeli “bireysel ve kurumsal kapasite, yetenek, hayal gücü, etik, değer sunumu” gibi unsurlar belirleyecek.

Teknoloji imkân tanıdıkça zamanla hem video hem de ses tarafında (podcast) canlı yayın ve akışların yaygınlaştığını göreceğiz. Video tarafında (Youtube, Facebook gibi) halen mevcut olan canlı yayın özelliğini “podcast canlı yayınları”nda da göreceğiz. Yayıncının formatı, isteği ve iznine bağlı olarak anlık olarak dinleyici de yayınlara katılabilecek.

Sonuç: Harekete Geçme Zamanı

2030’da podcast, bugün bildiğimiz, anladığımız anlamda bir podcast olmayacak. Teknolojisi, dinleyicisi ve üreticisi “gelişmiş ve değişmiş” olacak. Bireysel ihtiyaçlar, kurumsal değişimler, yeni ekosistemin şekillendireceği yaşam ve kültürel değerler, bu gelişim ve değişimin niteliğini belirleyecek. Bu nitelikleri bugünden yüzde 100 tahmin etmemiz, öngörmemiz çok zor. Ama kesin olarak bildiğimiz bir gerçeklik varsa önümüzdeki 10 yıl “ses ve videonun” yaşamımızın odağında olacağı, iletişimin geleceğini belirleyeceğidir.

O halde, podcast üzerine bugün hem bireysel, hem de kurumsal olarak daha fazla düşünme ve harekete geçme zamanı.