VEYSEL BOZKURT

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi” Müdürü

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi

 Bitmeyen merak duygusu, bitmeyen öğrencilik…

Nerede Yaşıyor? 

İstanbul, Bursa

Konuşma konu başlıkları 
Kuşak farkı: Kuşaklar ve Değerleri
Pandeminin psiko-sosyal etkileri
Türkiye’de Değerler ve Kültürel Değişme
Dijital Dönüşüm
Uzaktan Çalışma
Sosyal Medyanın Sosyolojisi
Modernlik ve Yalnızlık
Şiddet kültürü/şiddetin sosyolojisi
Yaşam Memnuniyeti ve Mutluluk

 

YAŞAM ÖYKÜSÜ

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi öğretim üyesi. Lisans ve lisansüstü öğrenimini Uludağ Üniversitesi,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden (1984) mezun oldu. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri “Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi” alanında 1994 yılında doçent, 2000 yılında profesör oldu.

Floransa’da, European University Institute’da (1988-1989),  Azerbaycan’da T.D. İşletme Fakültesi’nde  (1996), Kırgızistan’da T.D. İşletme Fakültesi’nde (1997),  The London School of Economics and Political Sciences’da ( 2002),  Avustralya’da James Cook  University’de (2005-2006), Washington State University’de (2008) ve Portland State University’de (2012-2013, Bali’de Udayana University (2018), Kazakistan’da LM.Gulumyev National University (2019)de misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalıştı.

Yayınlarından bazıları şunlardır: Değişen Dünyada Sosyoloji, Enformasyon Toplumu ve Türkiye, Avrupa Birliği ve Türkiye, Püritanizmden Hedonizme Yeni Çalışma Etiği, Kürselleşmenin İnsani Yüzü.

 

Sosyal medya hesapları  : 

Google akademik link: https://scholar.google.com/citations?user=HzwBaS0AAAAJ&hl=tr&oi=ao