IŞIL ÇETİNKAYA

 

Jenerasyon Jungiyen Dönüşüm Koçu

Y Coaching Kurucu Eğitmeni

Toplumsal sorunlara duyarlı bir eylem adamı

Nerede Yaşıyor?

Bursa

Konuşma Konu Başlıkları     

Öz’den liderlik: İçsel dönüşüm
Liderliğe arketipsel yaklaşım
Konfüçyüs ve Junzi liderlik

İçerik                                       

Kendinizi etkilemeyi öğrenin: Öz liderlik

‘Liderlik doğuştan gelir’ diye bir şey yoktur. Liderlik öğretilebilir ve geliştirilebilir. Ama bunun için bireyin öz farkındalığını yaratması şarttır. Bu öz farkındalık olmadan liderlik formatı ortaya çıkmıyor. Genellikle tüm dünyada yanlış anlaşılan bir olgu var: Bir insan ne zaman bir başarıya imza atsa bu insanı hemen bir lider olarak görüyoruz. Herkes kendi çapında başarılara imza atabilir ve kendince iyi şeyler yapabilir. Hatta bunun bir kısmı diğer insanlara da katkı sağlayabilir. Ama liderlikteki kilit kavramlar; uzun vadeli stratejik düşünme, vizyon, kendi kendine liderlik, faaliyet planları gibi olgulardır ve bir bütünsel mantık için olayı görebilmektir.

YAŞAM ÖYKÜSÜ

Farkındalığı ve potansiyeli yüksek, daha anlamlı yaşamak ve üretmek isteyen, başarı odaklı insanlara arzu ettikleri hayatı ve işi kurmalarında, arzu ettikleri kariyerlerinde liderlik becerilerini geliştirmede jungiyen dönüşüm koçluğu yapmaktadır.

Hayatını değiştiren bir koçluk konuşmasını bizzat deneyimledikten sonra, Y? COACHING ‘i kurmak için ilham aldı. Anka Koçluk Okulundan temel koçluk eğitimlerini tamamladıktan sonra Amerika University of Northwest “Yönetici Koçluğu ve Mentörlük’’ yüksek lisans programı “Transaksiyonel Analiz’’, “Gestalt Psikoloji’’, “Bilişsel Ve Pozitif Psikoloji’, “Sistemik Takım Koçluğu’’, “Fasilitasyon’’ alanlarında eğitim görmektedir. Ayrıca Analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung koçluk ekolüne bağlı Jungian Coaching School’dan “Metaforlar ve sembolik düşünme’’, “Duygusal zeka’’ ve “Arketip dili’’ konularında eğitimler almıştır.

Y? Coaching’i yönetmenin yanı sıra çeşitli STK’larda üniversite gençlerine gönüllü kariyer koçluğu ve mentörlük yapmaktadır. Bursa Hitabet ve gelişim kulübünün kurucusudur. Boş zamanlarında üyesi olduğu Aktif felsefe kültür derneğinde felsefe, psikoloji ve mitoloji üzerine araştırmalar yapmaktan, Aikido ve müzik ile (perküsyon) ilgilenmekten keyif almaktadır.

 

 

Sosyal medya hesapları

www.yleadercoaching.com

Filtre Konuları: Öz liderlik , Liderlik , Kişisel Gelişim , İş Hayatı,