IŞIL ÇETİNKAYA

Profesyonel Koç & Eğitmen, İçgörü Yelkenleri Kurucusu

Toplumsal sorunlara duyarlı bir eylem insanı

Nerede Yaşıyor?

Bursa

Konuşma Konu Başlıkları     

  • Öz’den liderlik: İçsel dönüşüm
  • Değişime Direnç ya da Değişimle Birlikte Hareket Etmenin Önemi,
  • Sessizlik İçindeki Güç: Umudu Yeniden Keşfetmek,
  • Küresel ve toplumsal 21. yy. İçinden Geçtiğimiz Dönemin Dinamikleri ve Değişim Kodları,
  • İş Dünyasına Filozofça Öneriler; İş’te Nietzsche, İş’te Buda, İş’te Platon, İş’te Sokrates,
  • Değişimi içsel dans ile kucaklamak,
  • Sessizlik içindeki güç: Umudu yeniden keşfetmek

İçerik                                       

  • İçinden Geçtiğimiz Dönemin Dinamikleri ve Değişim Kodları Büyük Resmi Görmek ve Bizi Hangi Alanlarda Değişime Götürdüğünü bilmek :

İnsanlık tarihi incelendiğinde devlet-insan ilişkisi ya da tanrı-insan ilişkisi boyutlarının çağlar boyunca oldukça ilgi çektiği dikkati çekiyor. İlk çağlarda devletten yana olan bu ilişki, Eski Yunan’da değişen toplumsal şartlarda sofistlerin ortaya çıkışı ile bireyden yana bir durum aldı. Orta Çağ’da insana tanrının yarattığı bir varlık olarak bakan anlayış, Rönesans ve özellikle Hümanizma’nın etkisi ile insanı yeniden öne çıkardı.

Bu söyleşide insan, değişimin gerekliliğini ve kendisinin bunun farkında olma zorunluluğunu anlayacaktır. İnsan değişime aldırmamanın en kötü seçenek olduğunu anlayacak, değişimleri fırsata dönüştürmek gerektiğini ilke olarak benimseyecektir. Koçluk ile sağlanabilecek olası farkındalıklar ve bu yolla değişimin dinamikleri üzerinde koçluğun faydaları da aktarılacaktır.

  • Değişime Direnç ya da Değişimle Birlikte Hareket Etmenin Önemi :

Hümanistik yaklaşımlarda hayatımızdaki değişim süreçlerinde direnç bireyin var olmanın getirileriyle yüzleşmekten kaçınmasını sağlayan her türlü savunma olarak kabul edilir. En temel, nihai kaygılar olan ölüm, yalnızlık, özgürlük ve anlamsızlık gerçekleriyle, bu gerçekleri kabul etmenin getirdiği anksiyeteyle yüzleşmek istemeyen insanın tüm yaşamını bir savunma, direnç üstüne kurmuş olabileceğini iddia eder. Bu söyleşide değişimin kendimizi ya da bir başkasını ikna ederek, zorlayarak mümkün olamayacağını ve değişime karşı gösterilen direncin varoluşsal önemini kavrayacaktır. Yaşamınızdaki değişimlerle ilgili nasıl doğru düşünebilir ve sorgulama yapılabileceğinize dair net ve etkili bir aktarım yapılacaktır.

  • Kendinizi etkilemeyi öğrenin: Öz liderlik

‘Liderlik doğuştan gelir’ diye bir şey yoktur. Liderlik öğretilebilir ve geliştirilebilir. Ama bunun için bireyin öz farkındalığını yaratması şarttır. Bu öz farkındalık olmadan liderlik formatı ortaya çıkmıyor. Genellikle tüm dünyada yanlış anlaşılan bir olgu var: Bir insan ne zaman bir başarıya imza atsa bu insanı hemen bir lider olarak görüyoruz. Herkes kendi çapında başarılara imza atabilir ve kendince iyi şeyler yapabilir. Hatta bunun bir kısmı diğer insanlara da katkı sağlayabilir. Ama liderlikteki kilit kavramlar; uzun vadeli stratejik düşünme, vizyon, kendi kendine liderlik, faaliyet planları gibi olgulardır ve bir bütünsel mantık için olayı görebilmektir.

YAŞAM ÖYKÜSÜ

Anka Koçluk Okulundan temel koçluk eğitimlerimi tamamladıktan sonra Amerika University of Northwest ‘’Yönetici Koçluğu ve Mentörlük’’ yüksek lisans programı ‘’Transaksiyonel Analiz’’, ‘’Gestalt Psikoloji’’, ‘’Bilişsel ve Pozitif Psikoloji’’, ‘’Sistemik Takım Koçluğu’’, ‘’Fasilitasyon’’ alanlarında eğitim aldı.

Master programı kapsamında bilimsel makale ve tez çalışmasını” Liderlerin öz benliklerini koçlukla keşfedip geliştirmesi’’ ve “Değişim ve Krizler Çağında Liderlik Kapasitesi: Mindful Liderlik ve Koçluk” üzerine gerçekleştiriyor.

Aktiffelsefe Kültür derneği bünyesinde çalıştığı Teozofi, Ezoterizm, Raja yoga, İslam mistisizm gibi konular ışığında insan doğasına multi disipliner ve bütünsel bir yaklaşıma sahiptir.

Meditasyon, Oyuncul somatik, gestalt ve diğer humanistik gelişim yöntemleri; kişisel ve ruhsal gelişim yolunda yürüme deneyimine ve bu yolda hem kendisi ile hem de danışanları ile çalışırken işe yaradığını gördüğü yaklaşım, yöntem ve pratiklere, bireysel sentezlerine dayanmaktadır.

İçgörü Yelkenleri markasını yönetmenin yanı sıra çeşitli STK’larda üniversite gençlerine gönüllü kariyer koçluğu ve mentörlük yapmaktadır.

Bursa Hitabet ve Gelişim Kulübü kurucusu ve GEA Ekoloji Arama Kurtarma gönüllüsüdür.

Sosyal medya hesapları