Burcu Üzümcüler

Zihinden ruha ufak dokunuş, değişim için var olan, hümanist biri

Ne İş Yapıyor?

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı
Danışman
Cinsel terapist

Nerede Yaşıyor?

Bursa

Hakkında

1978’de Bursa’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi İİBF’de Uluslararası İlişkiler eğitimine devam ediyor. Cinsel Sağlık Enstitüsü ve İsviçre Bern Üniversitesi’nde cinsel terapi ve aile danışmanlığı sertifika programlarına katıldı.

Doğa ile başlayan kariyer yaşamına insan odaklı devam eden Üzümcüler, insan hakları alanında Almanya, İngiltere, Amerika, İsveç, Ermenistan ve birçok ülkede çalışmalar yürüttü ve projelerde yer aldı. Bir dönem hak temelli çalışmalar kapsamında ‘Kadın Dostu Kentler’ oluşması adına Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nda çalıştı. ‘Bilinçlen Şiddeti Önle’ ’Eşitiz O halde güçlüyüz’ ’Şiddetsiz bir Dünya’ ‘Gelinlik giydirildi, Çocukluk sobelendi’ gibi birçok projenin oluşmasında ve yürütülmesinde yer aldı. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği adına oluşturduğu projelerden ‘Kadınlar ne ister?’ ve ‘Şiddetsiz bir dünya‘ ulusal ödül sahibi oldu. Ayrımcılığa karşı perspektif içeren birçok Ulusal ve uluslararası çalışmada uzman eğitmen ve danışman olarak çalıştı ve farklı eğitim modelleri hazırladı. Özellikle kadın ve kız çocuklarının yaşamda güçlenmesi ve insanların eşit haklara sahip olabilmesi adına din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel kimlik, yaş farkı gözetmeksizin ‘insan’ odaklı çalışmalarını üniversite, lise, yerel yönetim, özel sektör, kamu kurumları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarında sürdürmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği (kadın, erkek ve çocuklarla atölyeler),dilin cinsiyeti, ayrımcılıkla mücadele, çatışma çözümü ve stres yönetimi, aile içi iletişim, anne ve baba okulu, ilişkilerde doğru iletişim, kadın-anne-eş üçlemi, özgüven, şiddetsiz iletişim, farklılıkların yönetimi, ilişkiler ve cinsellik, şiddetle mücadele, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, çocuk hakları, siyasette var olmak ve birçok farklı konuda eğitimler vermekte, seminerlerde yer almaktadır. Özel sektöre ilgili alanlarda ihtiyaç analizi yapmakta, anketler düzenlemekte, eğitimler verip eğiticiler yetiştirmekte, danışmanlık yapmakta ve hedef kitleye uygun eğitim modelleri oluşturmakta, ayrıca aile ve cinsel sağlık danışmanlığı yapmaktadır.

İlgili alanlarda yayınlar hazırlayan Üzümcüler daha geniş kitlelere ulaşabilmek ve deneyimlerini paylaşabilmek adına; insan ilişkileri, iletişim ve cinselliği temel alan kitaplarının yazımına devam etmektedir.

Şiddetsiz Bir Dünya Mümkün Mü?

Şiddeti tanımlayabilmek, yaşamımızda her alanında nasıl var olduğunu ve nasıl bir kısır döngüye dönüştüğünü aktarmak, şiddetsiz iletişime değinirken, şiddetin öğrenilmişliğine ve yaşamımızdaki şiddetin çocuklara etkilerine ve bizlerin ruh haline etkilerine değinirken cinsiyete dayalı şiddete geçiş yapmak. Şiddeti önlemede erkeklerle yapılan çalışmalardan örneklemeler (mor salkım kadın dayanışma derneği), erkek-kadın, kadın-erkek ve çocuğa şiddeti irdelemek, şiddetsizlik mümkün, şiddetin davranış ve öfke duygusu ile ilişkisi, cinsiyetlendirmenin önüne geçmede toplumsal cinsiyet eşitliğinden bir parçanın var edildiği. Şiddete karşı şiddetsizliğin var olabileceğine dair katılımcıya umut verebilmek.

Tasarım ve Geliştirme Charmacy.co

İlham Veren Konuşmalar bir DB Positive markasıdır. © Tüm hakları saklıdır 2018

Gizlilik Sözleşmesi            DB Positive Web Sayfası

İlham Veren Konuşmalar bir DB Positive markasıdır.
© Tüm hakları saklıdır 2018

Tasarım ve Geliştirme Charmacy.co